Das Freiburger Frauen- und Kinderschutzhaus

Dhuna në Shtëpi ka shumë fytyra

Ju edhe fëmijet tuaj keni të drejtë për një jetë pa dhunë

Çfarë mund të bej?

Në rrezik akut:
Telefononi policinë në numrin 110. Ajo ofron ndihmë dhe merr masat e para mbrojtëse (p.sh. me nje referencë banimi).

Na telefononi në numrin 0761 – 3 10 72. Ju mund të arrini telefonin tonë të këshillimit të Hënë- të Premte : 8- 18 orë.

Në rast emergjence mund të na kontaktoni 24/7.

Shërbimi i ndërhyrjes së shpejtë:
Në situata krize ne jemi në dispozicion 24 orë në dite. Edhe jashtë orarit tonë të zyrës, ju mund të kontaktoni me shërbimin tonë të gatishmërisë përmes:

Ne mund t'ju mbështesim:

Telefoni i ndihmës:

Telefoni i ndihmës ofron ndihmë në shumë gjuhë të ndryshme (nr: 08000 116 016)